• Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

 • Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

 • Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

 • Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

 • Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

 • Baner - Slajd

  Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo

O nas

Biblioteka Publiczna Gminy Niechanowo jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

Biblioteka

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Niechanowo. Biblioteka została powołana na mocy Uchwały Nr VII/32/2007 Rady Gminy Niechanowo z dnia 28.06.2007r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury oraz Uchwały Nr VIII/47/2007 Rady Gminy Niechanowo z dnia 11.09.2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/32/2007 Rady Gminy Niechanowo z dnia 28.06.2007r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury.

Biblioteka działa na podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z póź. zm.),
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
- statutu.

Zapytaj bibliotekarza

Zapytaj bibliotekarza!

Zapytaj bibliotekarza to usługa informacyjna prowadzona przez Bibliotekę Publiczną Gminy Niechanowo. Jeśli na stronie www oraz w katalogu online biblioteki nie znajdziesz poszukiwanych informacji, skontaktuj się z bibliotekarzami BPGN - zadzwoń lub wyślij pytanie e-mailem.

Skontaktuj się z nami

w.bibliotece.pl - szukaj książek w bibliotekach

Fundacja Orange - logo